آمار نشر : indexd784.htmlآرشیو آمار نشر

دانلود فایل PDF


توضیحات : آمار نشر کتاب در کشور در دی ماه 1397 و مقایسۀ آن با آمار نشر دی ماه 1396 براساس شاخص های اصلی و آمار تعداد پدیدآورندگان، ناشران پرکار، کتاب های دارای بیشترین شمارگان