آمار نشر : مرداد 1397



آرشیو آمار نشر

دانلود فایل PDF


توضیحات : آمار نشر كتاب در كشور در مرداد ماه 1397 و مقايسۀ آن با آمار نشر مرداد ماه 1396 براساس شاخص هاي اصلي و آمار تعداد پديدآورندگان، ناشران پركار، كتاب هاي داراي بيشترين شمارگان