گزارش تصویری


 

نقد آثار ترجمه شده از زبا ...

نقد آثار ترجمه شده از زبان فار ...

نقد آثار ترجمه شده از زبان فارسی به زبان مقصد در سه سال اخیر در سرای كتاب
 

معرفی و بررسی" محمد مقدم" ...

معرفی و بررسی" محمد مقدم" شاعر ...

معرفی و بررسی" محمد مقدم" شاعر و زبان شناس در سرای اهل قلم
 

داستان طنز بعد از انقلاب ...

داستان طنز بعد از انقلاب (با ن ...

داستان طنز بعد از انقلاب (با نگاه به سه گانه كتاب های طنز مهرداد صدقی)
 

مكتبخانه طنز (نقد و بررسی ...

مكتبخانه طنز (نقد و بررسی مطبو ...

مكتبخانه طنز (نقد و بررسی مطبوعات طنز بعد از انقلاب)
 

بازدید گروهی از اساتید دا ...

بازدید گروهی از اساتید دانشگاه ...

بازدید گروهی از اساتید دانشگاه آلمان و راهبان كاتولیك از خانه كتاب
 

نگاهی استراتژیك بر فناوری ...

نگاهی استراتژیك بر فناوری هسته ...

نگاهی استراتژیك بر فناوری هسته ای ایران (تحلیل محیط بین الملل)
 

نقد و بررسی شعر طنز بعد ا ...

نقد و بررسی شعر طنز بعد از انق ...

نقد و بررسی شعر طنز بعد از انقلاب
 

یادمان مرحوم كی عطا طاهری ...

یادمان مرحوم كی عطا طاهری بویر ...

یادمان مرحوم كی عطا طاهری بویراحمدی در سرای كتاب
 

زیرچتر نقد (دومین نشست آس ...

زیرچتر نقد (دومین نشست آسیب شن ...

زیرچتر نقد (دومین نشست آسیب شناسی ترجمه های ادبی)
 

كتابخانه گردی مدیر عامل خ ...

كتابخانه گردی مدیر عامل خانه ك ...

كتابخانه گردی مدیر عامل خانه كتاب
 

دومین عصر كتاب استانی (بز ...

دومین عصر كتاب استانی (بزرگداش ...

دومین عصر كتاب استانی (بزرگداشت مفاخر فرهنگ و ادب استان خراسان شمالی)
 

كتابگردی مدیر عامل خانه ك ...

كتابگردی مدیر عامل خانه كتاب د ...

كتابگردی مدیر عامل خانه كتاب در بجنورد
 

معرفی و بررسی كتاب خلیج ف ...

معرفی و بررسی كتاب خلیج فارس د ...

معرفی و بررسی كتاب خلیج فارس در سرای اهل قلم
 

معرفی و بررسی كتاب تاریخ ...

معرفی و بررسی كتاب تاریخ شفاهی ...

معرفی و بررسی كتاب تاریخ شفاهی در سرای اهل قلم
 

نقد و بررسی كتاب شرح مشكل ...

نقد و بررسی كتاب شرح مشكلات كت ...

نقد و بررسی كتاب شرح مشكلات كتاب القانون در سرای اهل قلم
 

معرفی و بررسی كتاب زیبا ش ...

معرفی و بررسی كتاب زیبا شناسی ...

معرفی و بررسی كتاب زیبا شناسی و فلسفه هنر