آرشیو گزارش ها [تعداد گزارش ها : 1392]

کارکرد اصلی روایت ساماندهی زمان است

كاركرد اصلي روايت ساماندهي زمان است

حمیدرضا شعیری می‌گوید که ریکور در این کتاب مدام از روایت و روایت شناسی صحبت کرده و می‌گوید که کارکرد اصلی روایت ساماندهی زبان است، کاش مترجم عنوان را به «زمان و روایت» ترجمه می‌کرد.

متن کامل »

استفاده از اندیشه‌های مک‌اینتایر برای غرب‌ستیزی در ایران نوعی ابتذال است

استفاده از انديشه‌هاي مك‌اينتاير براي غرب‌ستيزي در ايران نوعي ابتذال است

انشاءالله رحمتی می‌گوید: مک‌اینتایر در ایران معمولا به عنوان منتقد مدرنیته شناخته می‌شود و حتی خیلی‌ها برای غرب‌ستیزی از اندیشه‌های او مثال می‌آورند که این شیوه استفاده از اندیشه مک‌اینتایر نوعی ابتذال است.

متن کامل »

سیر تکامل نثر جویس در ترجمه بدیعی هم اتفاق افتاده است

سير تكامل نثر جويس در ترجمه بديعي هم اتفاق افتاده است

امیرداوود حیدرپور گفت: اتفاق مثبتی که در ترجمه منوچهر بدیعی از «چهره مرد هنرمند در جوانی» افتاده و در ترجمه پرویز داریوش نیست، این است که هم‌زمان، همان سیر تکامل که برای نثر جویس اتفاق می‌افتد، برای ترجمه بدیعی هم اتفاق می‌افتد.

متن کامل »

پویانبودن علم در ایران موجب شد نتوانیم دانشگاه تاسیس کنیم

پويانبودن علم در ايران موجب شد نتوانيم دانشگاه تاسيس كنيم

رضا منصوری می‌گوید که عیسی صدیق در کتابش توجهی به مساله علم ندارد و کاستی‌های او در این اثر همان کاستی‌ها و فقدان‌ها در تاسیس دانشگاه است. به بیان دیگر فقدان پویایی در علم باعث می‌شود چیزی که ما به اسم دانشگاه تاسیس کردیم هیچ‌گاه تبدیل به دانشگاه نشود.

متن کامل »

فرهنگ عمومی مسئله جدی امروز ماست

فرهنگ عمومي مسئله جدي امروز ماست

مصطفی مهرآیین می‌گوید: ما تکثر و تفاوت را از بین برده‌ایم همه زیادی به هم شبیه هستیم. همین شبیه شدن بیش از هم به هم از بین رفتن تفاوت‌ها قدرت گفت‌گو و گفتمان‌سازی را از بین برده است.

متن کامل »

مارتین تعریف دقیقی از ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم ارائه نمی‌دهد

مارتين تعريف دقيقي از ناسيوناليسم اسلامي و سكولاريسم ارائه نمي‌دهد

احمدی بر این باور است که مارتین در این کتاب تعریف دقیقی از ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم ارائه نمی‌دهد. به گفته نوذری هم، مارتین خلط اساسی بین مدرنیسم و مدرنیته ایجاد می‌کند، مدرنیسم همانند ناسیونالیسم برآمده از دل این صورت‌بندی گسترده‌ای است.

متن کامل »