ششمين عصر كتاب استاني ويژه استان فارس

- ششمين عصر كتاب استاني ويژه استان فارس
ديدار از كتابفروشي هاي شيراز

- ديدار از كتابفروشي هاي شيراز
ديدار با مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس

- ديدار با مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس
كار گروه ويرايش و درست نويسي شهيد صدر

- كار گروه ويرايش و درست نويسي شهيد صدر
ارزيابي پژوهش هاي مكتوب، در حوزه جبهه مقاومت به مناسبت شهادت سردار سپهبد سليماني

- ارزيابي پژوهش هاي مكتوب، در حوزه جبهه مقاومت به مناسبت شهادت سردار سپهبد سليماني
ديدار معاون فرهنگي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي با وزير فرهنگ هند

- ديدار معاون فرهنگي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي با وزير فرهنگ هند
نشست نقد و بررسي كتاب راهنمايي سرگشتگان برگردان دلالته الحائرين

- نشست نقد و بررسي كتاب راهنمايي سرگشتگان برگردان دلالته الحائرين
مراسم اختتاميه دومين جايزه منطقه اي كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در هند

- مراسم اختتاميه دومين جايزه منطقه اي كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در هند
سخنراني مديرعامل خانه كتاب در آكادمي ادبي هند

- سخنراني مديرعامل خانه كتاب در آكادمي ادبي هند
بازديد معاون فرهنگي وزيرارشاد ومديرعامل خانه كتاب از موسسه نور در رايزني فرهنگي ايران در هند

- بازديد معاون فرهنگي وزيرارشاد ومديرعامل خانه كتاب از موسسه نور در رايزني فرهنگي ايران در هند
حضور معاون فرهنگي وزير ارشاد و مديرعامل خانه كتاب درنشست شوراي تحقيقات فلسفي هند

- حضور معاون فرهنگي وزير ارشاد و مديرعامل خانه كتاب درنشست شوراي تحقيقات فلسفي هند
برگزاري مراسم عزاداري شهادت سپهبد سليماني در هند با حضور هيات ايراني

- برگزاري مراسم عزاداري شهادت سپهبد سليماني در هند با حضور هيات ايراني
ديدار معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مدير عامل خانه كتاب با ناشران هندي

- ديدار معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مدير عامل خانه كتاب با ناشران هندي
نشست مسئله فرهنگ

- نشست مسئله فرهنگ
نشست تخصصي نقد ترجمه كتاب

- نشست تخصصي نقد ترجمه كتاب"كوري"
بيست و دومين عصر كتاب بزرگداشت

- بيست و دومين عصر كتاب بزرگداشت "استاد مجدالدين كيواني"
شانزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب

- شانزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب
ديدار مدير عامل خانه كتاب با آيت الله قريشي و بازديد از كتابفروشي

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با آيت الله قريشي و بازديد از كتابفروشي "آواگستر" در اروميه
ديدار مدير عامل خانه با محمدرضا باطني

- ديدار مدير عامل خانه با محمدرضا باطني
انسان سازماني مبتني بر علم النفس فلسفي

- انسان سازماني مبتني بر علم النفس فلسفي
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب "عدالت جنسيتي در آموزش عالي ايران"
سومين نشست اعضاي ستاد برگزاري بيست و هفتمين دوره هفته كتاب ج.ا.ا

- سومين نشست اعضاي ستاد برگزاري بيست و هفتمين دوره هفته كتاب ج.ا.ا
نقد و بررسي

- نقد و بررسي "نام باوري" در سراي اهل قلم
ديدارمدير عامل خانه كتاب با اهل قلم، كتابفروشان و ناشران اردبيل1

- ديدارمدير عامل خانه كتاب با اهل قلم، كتابفروشان و ناشران اردبيل1
ديدارمدير عامل خانه كتاب با اهل قلم، كتابفروشان و ناشران اردبيل

- ديدارمدير عامل خانه كتاب با اهل قلم، كتابفروشان و ناشران اردبيل
عصر كتاب استاني اردبيل

- عصر كتاب استاني اردبيل
ششمين جلسه نشست

- ششمين جلسه نشست "مسئله فرهنگ" در سراي اهل قلم
رونمايي از كتاب «تاريخ شفاهي كتاب»

- رونمايي از كتاب «تاريخ شفاهي كتاب»
اختتاميه نخستين جشنواره ملي «كاما‌؛ كتاب افراد معلول ايران»

- اختتاميه نخستين جشنواره ملي «كاما‌؛ كتاب افراد معلول ايران»
نخستين همايش ملي ادبيات كودك و نوجوان (فرصت ها و چالش ها)

- نخستين همايش ملي ادبيات كودك و نوجوان (فرصت ها و چالش ها)