نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب" تفسير تاريخ عاشورا" در سراي اهل قلم
نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب " زمان و حكايت" در سراي اهل قلم
نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب" نشست برساخت اجتماعي تفاوت"
نقد و بررسي السدير مك اينتاير جماعت گرايي، فضيلت محوري و سياست

- نقد و بررسي السدير مك اينتاير جماعت گرايي، فضيلت محوري و سياست
نشست تخصصي نقد ترجمه كتاب

- نشست تخصصي نقد ترجمه كتاب " چهره مرد هنرمند در جواني"
بازديد مدير عامل خانه كتاب كتابفروشي ها و ديدار با اهالي قلم شهر تبريز

- بازديد مدير عامل خانه كتاب كتابفروشي ها و ديدار با اهالي قلم شهر تبريز
مراسم تجليل از مفاخر فرهنگ و ادب استان آذربايجان شرقي در چهارمين عصر كتاب استاني 2

- مراسم تجليل از مفاخر فرهنگ و ادب استان آذربايجان شرقي در چهارمين عصر كتاب استاني 2
مراسم تجليل از مفاخر فرهنگ و ادب استان آذربايجان شرقي در چهارمين عصر كتاب استاني

- مراسم تجليل از مفاخر فرهنگ و ادب استان آذربايجان شرقي در چهارمين عصر كتاب استاني
نقد وبررسي كتاب

- نقد وبررسي كتاب" ايران مدرن و نظام آموزشي آن" در سراي كتاب
نشست مساله فرهنگ در سراي اهل قلم

- نشست مساله فرهنگ در سراي اهل قلم
نشست ايران بين ناسيوناليسم اسلامي و سكولاريسم

- نشست ايران بين ناسيوناليسم اسلامي و سكولاريسم
نشست

- نشست " نقش غدير و ولايت در صيانت از كيان انقلاب اسلامي
بازديد رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات از خانه كتاب و ايبنا

- بازديد رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات از خانه كتاب و ايبنا
نوزدهمين دوره عصر كتاب

- نوزدهمين دوره عصر كتاب" يادمان محمد زهرايي"
نشست نقد ترجمه كتاب

- نشست نقد ترجمه كتاب " گتبستي بزرگ" در سراي اهل قلم
مراسم روزخبرنگار در خانه كتاب

- مراسم روزخبرنگار در خانه كتاب
مراسم روزخبرنگار در خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)

- مراسم روزخبرنگار در خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)
آيين پاياني سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب

- آيين پاياني سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب "نشان شيرازه"
نقد و بررسي كتاب «تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهر دزفول در دوره پهلوي۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷

- نقد و بررسي كتاب «تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهر دزفول در دوره پهلوي۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷
بازديد محمدرضا سوقندي مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور ايثارگران از خانه كتاب

- بازديد محمدرضا سوقندي مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور ايثارگران از خانه كتاب
نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب"محمدعلي فروغي در صحنه ديپلماسي بين الملل" در سراي اهل قلم
نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب"كُردها و خاستگاه آنها" در سراي اهل قلم
نشست

- نشست "ايران از نگاه سفرنامه هاي فرانسوي قرن نوزدهم" در سراي اهل قلم
نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب" فلسفه علم كانت" در سراي كتاب
ديدار مدير عامل خانه كتاب از كتابفروشي اسم در طرح تابستانه كتاب

- ديدار مدير عامل خانه كتاب از كتابفروشي اسم در طرح تابستانه كتاب
نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب"مسئوليت مدني پليس در قبال نقض حقوق شهروندان" در سراي كتاب
سلسه نشست

- سلسه نشست "مسئله فرهنگ" در سراي اهل قلم
نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب" تفريحات ايرانيان" در سراي اهل قلم
آئين تقدير از واقفان كتاب خطي، نفايس و آثار فرهنگي در خانه كتاب

- آئين تقدير از واقفان كتاب خطي، نفايس و آثار فرهنگي در خانه كتاب
نشست ترجمه ادبيات كودك و نوجوان در سراي اهل قلم

- نشست ترجمه ادبيات كودك و نوجوان در سراي اهل قلم