نخستين جلسه شوراي سياست گذاري نشان شيرازه در خانه كتاب

- نخستين جلسه شوراي سياست گذاري نشان شيرازه در خانه كتاب
ديدار مدير عامل خانه كتاب با عليرضا مختار پور دبير كل نهاد كتابخانه هاي كل كشور

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با عليرضا مختار پور دبير كل نهاد كتابخانه هاي كل كشور
معرفي و بررسي سرمايه گذاري در پرتو ديپلماسي و خاطرات آنكارا در سراي اهل قلم

- معرفي و بررسي سرمايه گذاري در پرتو ديپلماسي و خاطرات آنكارا در سراي اهل قلم
نشست كارشناسي جايزه شيرازه با حضور داوران

- نشست كارشناسي جايزه شيرازه با حضور داوران
بازديد محمد جواد حق شناس رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران از خانه كتاب

- بازديد محمد جواد حق شناس رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران از خانه كتاب
افتتاح كافه كتاب دارالخلافه

- افتتاح كافه كتاب دارالخلافه
ديدار مدير عامل خانه كتاب از دكتر علي موحد به مناسبت روز قلم

- ديدار مدير عامل خانه كتاب از دكتر علي موحد به مناسبت روز قلم
ديدار مدير عامل خانه كتاب با بيوك چيت چيان به مناسبت روز قلم

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با بيوك چيت چيان به مناسبت روز قلم
معرفي و بررسي سردار سواد كوهي سرگذشت اسماعيل خان امير مويد باوند

- معرفي و بررسي سردار سواد كوهي سرگذشت اسماعيل خان امير مويد باوند
ديدار مدير عامل خانه كتاب با جعفر ابراهيمي به مناسبت روز قلم

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با جعفر ابراهيمي به مناسبت روز قلم
ديدار مدير عامل خانه كتاب بااسماعيل سعادت به مناسبت روز قلم

- ديدار مدير عامل خانه كتاب بااسماعيل سعادت به مناسبت روز قلم
ديدار مدير عامل خانه كتاب با پرويز خرسند به مناسبت روز قلم

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با پرويز خرسند به مناسبت روز قلم
نشست تخصصي آيا ادبيات انقلاب داريم؟ در سراي اهل قلم

- نشست تخصصي آيا ادبيات انقلاب داريم؟ در سراي اهل قلم
ديدار مدير عامل خانه كتاب با اعضاي  انجمن ناشران قم

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با اعضاي انجمن ناشران قم
بررسي كتاب تاثير ادبيات فارسي در ادبيات فارسي در سراي اهل قلم

- بررسي كتاب تاثير ادبيات فارسي در ادبيات فارسي در سراي اهل قلم
اهميت گفت و گوهاي فرهنگي در روزگار ما از منظر فلسفه

- اهميت گفت و گوهاي فرهنگي در روزگار ما از منظر فلسفه
بررسي كتاب شناخت هنر موسيقي در سراي اهل قلم

- بررسي كتاب شناخت هنر موسيقي در سراي اهل قلم
نخستين نشست هم انديشي با ناشران الكترونيك

- نخستين نشست هم انديشي با ناشران الكترونيك
نشست نقد و بررسي كتاب اخضر احمر

- نشست نقد و بررسي كتاب اخضر احمر
بازديد معاون كتابخانه ملي ايران از خانه كتاب

- بازديد معاون كتابخانه ملي ايران از خانه كتاب
امضاي تفاهم نامه ميان خانه كتاب و موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

- امضاي تفاهم نامه ميان خانه كتاب و موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
ميهمانان غرفه خانه كتاب در دهمين روز از نمايشگاه كتاب 31

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در دهمين روز از نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در نهمين روز نمايشگاه كتاب  31 (بخش 2)

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در نهمين روز نمايشگاه كتاب 31 (بخش 2)
حضور پروفسور رشدي راشد در سالن كارنامه نشر نمايشگاه كتاب 31

- حضور پروفسور رشدي راشد در سالن كارنامه نشر نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در نهمين روز نمايشگاه كتاب 31

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در نهمين روز نمايشگاه كتاب 31
بازديد مدير عامل خانه كتاب از غرفه كتابخانه ملي در نمايشگاه كتاب 31

- بازديد مدير عامل خانه كتاب از غرفه كتابخانه ملي در نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در هشتمين روز از نمايشگاه كتاب 31( بخش دوم)

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در هشتمين روز از نمايشگاه كتاب 31( بخش دوم)
رونمايي از كتاب استاد احمد وثوق احمدي در نمايشگاه كتاب 31

- رونمايي از كتاب استاد احمد وثوق احمدي در نمايشگاه كتاب 31
گراميداشت استان كهگيلويه و بوير احمد در نمايشگاه كتاب 31

- گراميداشت استان كهگيلويه و بوير احمد در نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در هشتمين روز از نمايشگاه كتاب 31( بخش اول)

- ميهمانان غرفه خانه كتاب در هشتمين روز از نمايشگاه كتاب 31( بخش اول)