نقد و بررسي كتاب مكتب هاي ادبي در سراي اهل قلم

- نقد و بررسي كتاب مكتب هاي ادبي در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب دهم ماه در سراي اهل قلم

- معرفي و بررسي كتاب دهم ماه در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب تصوف ايراني و عزاداري عاشورا در سراي اهل قلم

- معرفي و بررسي كتاب تصوف ايراني و عزاداري عاشورا در سراي اهل قلم
آسيب شناسي ترجمه صادراتي ايران در سراي اهل قلم

- آسيب شناسي ترجمه صادراتي ايران در سراي اهل قلم
پژوهشي انتقادي كاربردي در مكتب هاي ادبي در سراي اهل قلم

- پژوهشي انتقادي كاربردي در مكتب هاي ادبي در سراي اهل قلم
نخستين جلسه شوراي سياست گذاري هفته كتاب در سراي اهل قلم

- نخستين جلسه شوراي سياست گذاري هفته كتاب در سراي اهل قلم
امضاي تفاهم‌نامه همكاري ميان موسسه خانه كتاب و موسسه فرهنگي اكو

- امضاي تفاهم‌نامه همكاري ميان موسسه خانه كتاب و موسسه فرهنگي اكو
نشست شناختي از تحقيق ،تحليل ونقد  شعر معاصر

- نشست شناختي از تحقيق ،تحليل ونقد شعر معاصر
بازديد مدير عامل خانه كتاب و رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان از كتابفروشي هاي عضو طرح تابستانه 97

- بازديد مدير عامل خانه كتاب و رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان از كتابفروشي هاي عضو طرح تابستانه 97
بازديد مدير عامل خانه كتاب از كتابفروشي هاي عضو طرح تابستانه كتاب 97

- بازديد مدير عامل خانه كتاب از كتابفروشي هاي عضو طرح تابستانه كتاب 97
بازديد مدير عامل خانه كتاب از نمايشگاه نوشت افزار ايراني و اسلامي

- بازديد مدير عامل خانه كتاب از نمايشگاه نوشت افزار ايراني و اسلامي
بازديد مدير عامل خانه كتاب از كتابفروشي ترنجستان سروش به مناسبت آغاز طرح تابستانه كتاب

- بازديد مدير عامل خانه كتاب از كتابفروشي ترنجستان سروش به مناسبت آغاز طرح تابستانه كتاب
شانزدهمين دوره عصر كتاب بزرگداشت جمال مير صادقي

- شانزدهمين دوره عصر كتاب بزرگداشت جمال مير صادقي
بازديد وزير ارشاد از طرح غني سازي اوقات فراغت فرزندان كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

- بازديد وزير ارشاد از طرح غني سازي اوقات فراغت فرزندان كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
اختتاميه مسابقه بزرگ كتابخواني

- اختتاميه مسابقه بزرگ كتابخواني
رونمايي از كتاب «الف لام خميني»

- رونمايي از كتاب «الف لام خميني»
بازديد رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران از روند ثبت نام طرح تابستانه كتاب 97

- بازديد رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران از روند ثبت نام طرح تابستانه كتاب 97
ديدار مدير عامل خانه كتاب با خبرنگاران خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) به مناسبت روز خبرنگار

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با خبرنگاران خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) به مناسبت روز خبرنگار
رونمايي از مجله قرآني، ادبي و هنري شبنم

- رونمايي از مجله قرآني، ادبي و هنري شبنم
نشست هم انديشي تابستانه كتاب 1397

- نشست هم انديشي تابستانه كتاب 1397
نشست نگاهي ديگر به انقلاب مشروطه ايران

- نشست نگاهي ديگر به انقلاب مشروطه ايران
بازديد محمد سلطاني فر معاون مطبوعاتي وزيرفرهنگ و  ارشاد اسلامي از خانه كتاب

- بازديد محمد سلطاني فر معاون مطبوعاتي وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي از خانه كتاب
بزرگداشت مرنضي آخوندي به مناسبت هفتاد سال مجاهدت فرهنگي

- بزرگداشت مرنضي آخوندي به مناسبت هفتاد سال مجاهدت فرهنگي
معرفي و بررسي كتاب اصفهان در انقلاب  در سراي اهل قلم

- معرفي و بررسي كتاب اصفهان در انقلاب در سراي اهل قلم
تجليل از شايستگان تقدير سي و چهارمين دوره جايزه كتاب سال (قسمت 2 )

- تجليل از شايستگان تقدير سي و چهارمين دوره جايزه كتاب سال (قسمت 2 )
تجليل از شايستگان تقدير سي و چهارمين دوره جايزه كتاب سال (قسمت 1 )

- تجليل از شايستگان تقدير سي و چهارمين دوره جايزه كتاب سال (قسمت 1 )
نخستين جلسه شوراي سياست گذاري نشان شيرازه در خانه كتاب

- نخستين جلسه شوراي سياست گذاري نشان شيرازه در خانه كتاب
ديدار مدير عامل خانه كتاب با عليرضا مختار پور دبير كل نهاد كتابخانه هاي كل كشور

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با عليرضا مختار پور دبير كل نهاد كتابخانه هاي كل كشور
معرفي و بررسي سرمايه گذاري در پرتو ديپلماسي و خاطرات آنكارا در سراي اهل قلم

- معرفي و بررسي سرمايه گذاري در پرتو ديپلماسي و خاطرات آنكارا در سراي اهل قلم
نشست كارشناسي جايزه شيرازه با حضور داوران

- نشست كارشناسي جايزه شيرازه با حضور داوران