يادمان مرحوم كي عطا طاهري بويراحمدي در سراي كتاب

- يادمان مرحوم كي عطا طاهري بويراحمدي در سراي كتاب
زيرچتر نقد (دومين نشست آسيب شناسي ترجمه هاي ادبي)

- زيرچتر نقد (دومين نشست آسيب شناسي ترجمه هاي ادبي)
كتابخانه گردي مدير عامل خانه كتاب

- كتابخانه گردي مدير عامل خانه كتاب
دومين عصر كتاب استاني (بزرگداشت مفاخر فرهنگ و ادب استان خراسان شمالي)

- دومين عصر كتاب استاني (بزرگداشت مفاخر فرهنگ و ادب استان خراسان شمالي)
كتابگردي مدير عامل خانه كتاب در بجنورد

- كتابگردي مدير عامل خانه كتاب در بجنورد
معرفي و بررسي كتاب خليج فارس در سراي اهل قلم

- معرفي و بررسي كتاب خليج فارس در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب تاريخ شفاهي در سراي اهل قلم

- معرفي و بررسي كتاب تاريخ شفاهي در سراي اهل قلم
نقد و بررسي كتاب شرح مشكلات كتاب القانون در سراي اهل قلم

- نقد و بررسي كتاب شرح مشكلات كتاب القانون در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب زيبا شناسي و فلسفه هنر

- معرفي و بررسي كتاب زيبا شناسي و فلسفه هنر
جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامي داشت روز زن و مقام مادر

- جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامي داشت روز زن و مقام مادر
نقد و بررسي كتاب رويارويي با منابع

- نقد و بررسي كتاب رويارويي با منابع
نقد و بررسي رمان ناتمامي

- نقد و بررسي رمان ناتمامي
بازديد نيكنام حسيني پور از انتشارات آوند

- بازديد نيكنام حسيني پور از انتشارات آوند
يادمان مرحوم حاج محمد رمضاني ناشر و واقف كتاب

- يادمان مرحوم حاج محمد رمضاني ناشر و واقف كتاب
اهداي جوايز اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب

- اهداي جوايز اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب
اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب (بخش 2)

- اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب (بخش 2)
اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب

- اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب
نشست فرهنگي آموزشي ويرايش و درست نويسي در سراي اهل قلم

- نشست فرهنگي آموزشي ويرايش و درست نويسي در سراي اهل قلم
نشست خبري سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال  و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني

- نشست خبري سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني
نشست واكنش نخبگان آسياي مركزي به سلطه روسيه

- نشست واكنش نخبگان آسياي مركزي به سلطه روسيه
رونمايي از كتاب

- رونمايي از كتاب " اصول مهندسي تصفيه فاضلاب " در سراي اهل قلم
نشست علمي

- نشست علمي " بهينه سازي آموزش ناشنوايان" در سراي اهل قلم
رونمايي از سامانه اينترنتي «پست كتاب» در سراي اهل قلم

- رونمايي از سامانه اينترنتي «پست كتاب» در سراي اهل قلم
اختتاميه پانزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب

- اختتاميه پانزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب
نشست معرفي و بررسي كتاب

- نشست معرفي و بررسي كتاب " خاطرات كارل بروكلمان "
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب " مجموعه آثار ارشميدوس"
هجدهمين دوره عصر كتاب (بزرگداشت مهدي حجواني) پارت 2

- هجدهمين دوره عصر كتاب (بزرگداشت مهدي حجواني) پارت 2
هجدهمين دوره عصر كتاب (بزرگداشت مهدي حجواني)

- هجدهمين دوره عصر كتاب (بزرگداشت مهدي حجواني)
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب " استبداد منور " در مطبوعات ايران 1304- 1296
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب"درآمدي بر شناخت نسخه هاي نهج البلاغه"