ضرورت و چشم انداز كتاب گويا در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب
نشست معرفي و بررسي نماهايي از ايران در سراي اهل قلم
چهارمين نشست اعضاي ستاد برگزاري بيست و ششمين دوره هفته كتاب
دومين نشست هم انديشي بررسي ضرورت تدوين مباني استاندارد سازي كتاب كودك

معرفي و بررسي كتاب بنياد گراي ناراضي (رماني از محسن حميد، نويسنده پاكستاني)
نقد كتاب بي باد، بي پارو
معرفي و بررسي حقوق شهروندي و نظام آموزشي
تجليل از كتابفروشان پيشكسوت كشور
كتابگردي 97 پارت 3