نقد و بررسي موضوعي آثار ادبيات كودك و نوجوان
«نگاه اجمالي به آثار تاليفي با موضوع امام رضا(ع)»
تكريم نيكنام حسيني پور مدير عامل موسسه خانه كتاب
نقد و بررسي و رونمايي كتاب
آيين رونمايي از كتاب هاي «ناخدا نوح» و «ماه دمت گرم»

نقد و بررسي و رونمايي از كتاب
رونمايي از ۵ جلد كتاب شهيد سيد عبدالمحمد تقوي در خانه كتاب
نشست «لزوم پيشگيري از اعتياد و راهكارهاي آن در حوزه كتاب»
نشست نقد و بررسي كتاب «كاربردهاي دانشگاه»
بيست و سومين دوره عصر كتاب