تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | شناسه مطلب : ۱۷۸۰۴ | تعداد بازدید : ۲۴۰

فراخوان سومين «دوسالانه ي هنر طراحي كتاب» منتشر شد

از سوی خانه كتاب؛

فراخوان سومین «دوسالانه ی هنر طراحی كتاب» منتشر شد

نشان شیرازه «سومین دوسالانه ی هنر طراحی کتاب» از سوی مؤسسه ی خانه کتاب و معاونت امور فرهنگی با مشارکت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دی ۱۳۹۷ برگزار می شود.

 به گزارش روابط عمومی موسسه خانه كتاب، دبیرخانه ی نشان شیرازه «سومین دوسالانه ی هنر طراحی كتاب» از ناشران، طراحان گرافیك، هنرمندان تصویرگر و سایر هنرمندان فعال در صنعت نشر و طراحی كتاب دعوت می كند با ارسال آثار منتشر شده ی خود در سال های ۱۳۹۵ و۱۳۹۶ در این رویداد شركت كنند.

«سومین دوسالانه ی هنر طراحی كتاب» با هدف تأكید بر اهمیت طراحی یكپارچه و خلاقانه ی پیكره ی «كتاب» به عنوان موضوعی مهم در طراحی گرافیك و صنعت نشر، تشویق هنرمندان، ناشران و دست اندركاران صنعت نشر به ارتقای جایگاه طراحی كتاب، معرفی و ارائه الگوی مناسب برای طراحی گرافیك كتاب و  تلاش برای بازشناسی و بازآفرینی میراث كتاب آرایی در فرهنگ ایران برگزار می شود.

گفتنی است، نشان شیرازه جایزه ای است كه هر دو سال به «شكل» (فیزیك) كتاب های منتشر شده و پدیدآورندگان هنری آن (تیم طراحی)، بر مبنای ارزش های توأم «زیبایی» و «عملكرد» اهدا می شود. از آن جایی كه طراحی یكپارچه ی كتاب، باز شدن نقش مدیر هنری و حُسن همجواری عوامل هنری كتاب، در سال های اخیر، در مسیر نزدیك شدن به جایگاه اصلی و مهم خود است. نشان شیرازه می تواند هر دو سال و با توجه به واقعیت های طراحی كتاب و فضای مسلط دوره ی برگزاری، فهرست جوایز خود را به جریان حرفه ای و زیر شاخه های فعال آن تنظیم كند.

نشان شیرازه«سومین دوسالانه ی هنر طراحی كتاب» در دو بخش «پیكره ی كتاب»(كتاب برتر به عنوان پیكره ای واحد و یكپارچه) و « اجزای كتاب»  (اجزای كتاب هایی كه كل كتاب به عنوان اثر برتر شناخته نمی شوند)  برگزار می شود.

بخش مسابقه «پیكره ی كتاب» (كتاب برتر به عنوان پیكره ای واحد و یكپارچه) شامل بخش های برترین طراحی «كتاب تصویری» Picture Book، برترین طراحی «كتاب مصوّر» Illustrated Book ، برترین طراحی«كتاب غیر تصویری»، برترین طراحی «كتاب علمی ـ آموزشی»، برترین «مدیر هنری نشر» و برترین «ناشر حامی طراحی كتاب» است.

 بخش مسابقه ی « اجزای كتاب» (اجزای كتاب هایی كه كل كتاب به عنوان اثر برتر شناخته نمی شوند) نیز شامل  بخش های برترین طراحی گرافیك «جلد كتاب» با تصویر (تصویرسازی و عكاسی)، برترین طراحی گرافیك «جلد كتاب» با نوشتار (خوشنویسی و تایپوگرافی)، برترین طراحی گرافیك «متن» در صفحه آرایی كتاب های گروه سنی كودك و نوجوان، برترین طراحی گرافیك «متن» در صفحه آرایی كتاب بزرگسال و برترین طراحی قلم (فونت) متن است.

 به برترین طراحی «كتاب تصویری»، برترین طراحی «كتاب مصوّر»، برترین طراحی «كتاب غیر تصویری» و برترین طراحی «كتاب علمی ـ آموزشی» در بخش «پیكره كتاب»، «نشان شیرازه»، «دیپلم افتخار» و «جایزه ی نقدی۴۰ میلیون ریالی» به هریك از پدیدآورندگان هنری در هر كتاب (مدیر هنری، طراح گرافیك جلد و متن، تصویرگر، عكاس و ...) تعلق می گیرد  و «دیپلم افتخار» و «خرید كتاب برگزیده از ناشر تا سقف ۶۰ میلیون ریال»  تعلق می گیرد.

به «برترین مدیر هنری نشر» در بخش «پیكره كتاب» «نشان شیرازه»، «دیپلم افتخار» و «جایزه ی نقدی ۶۰ میلیون ریالی» تعلق می گیرد و  به «برترین ناشر حامی طراحی كتاب»  در این بخش نیز «نشان شیرازه»، «دیپلم افتخار» و «خرید كتاب از ناشر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال داده می شود. » .

همچنین، به هریك از برگزیدگان پدیدآورندگان هنری در ۵ رشته ی بخش «اجزای كتاب» «دیپلم افتخار» و «جایزه ی نقدی۴۰ میلیون ریالی» اهدا می شود و در بخش تقدیرشوندگان به یك نفر در ۵ رشته بخش اجزای كتاب «لوح تقدیر» و «جایزه ی نقدی ۱۵ میلیون ریالی» داده می شود.  همچنین، از  برگزیدگان بخش نظری «برترین مقاله» با «دیپلم افتخار» و «جایزه ی نقدی۸۰ میلیون ریالی»  تقدیر می شود و به ۳ مقاله تقدیر شده «لوح تقدیر» و «جایزه ی نقدی ۱۵ میلیون ریالی» داده می شود.

لازم به ذكر است كه فقط كتاب هایی مجاز به شركت در «سومین دوسالانه ی هنر طراحی كتاب» هستند كه در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (به استناد شناسنامه ی كتاب) با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده باشند و فقط پدیدآورندگانی مجاز به شركت در این رویداد هستند كه نامشان در شناسنامه ی كتاب آمده باشد.

همچنین، در مواردی كه یكی از اجزای كتاب، به اشتراك، بین دو یا چند هنرمند انجام شده باشد، جایزه تنها به یكی از هنرمندان به انتخاب خودشان اهدا می شود. تمامی مسئولیت های حقوقی ناشی از چنین مواردی برعهده ی شركت كنندگان است. هنرمندان در چنین مواردی باید فرد نماینده ی جمع را در فرم ثبت نام، معرفی كنند.

شركت كننده در این جایزه می تواند هریك از پدیدآورندگان هنری یا ناشر كتاب باشد. ضروری است ناشران و هنرمندان با هماهنگی یكدیگر در مسابقه شركت  كنند تا احیانا ارسال كتاب های تكراری، كار دبیرخانه را دشوار و پیچیده نكند.

از هر هنرمند در هر رشته حداكثر ۳ اثر و در مجموع ۱۰ اثر پذیرفته خواهد شد و  تعداد آثار ارسالی از سوی ناشر محدودیتی ندارد، به شرط آن كه ناقص « از هر هنرمند در هر رشته حداكثر ۳ اثر و در مجموع ۱۰ اثر پذیرفته خواهد شد» نباشد. آثار دریافت شده به دبیرخانه بازپس داده نخواهد شد.

 بازسازی و آماده سازی كتاب های ترجمه شده، در صورتی كه واجد خلاقیت و اثرگذاری طراح گرافیك بر روی نسخه ی زبان فارسی نباشد، از موضوع این دوسالانه خارج است. از این جهت لازم است برای داوری دقیق مصداق های مورد نظر دوسالانه، نسخه ی اصلی كتاب، به امانت، به دبیرخانه ارسال شود.

برای برگزاری نمایشگاه دوسالانه، در صورتی كه دبیرخانه بخش هایی از طراحی گرافیك یا تصویرگری كتاب های منتخب را استفاده كند، از طراحان گرافیك و تصویرگران درخواست خواهد شد بر اساس موازین حرفه ای، صرفا برای مدت برگزاری نمایشگاه، فایل طراحی یا اصل تصویرها را در قبال دریافت رسید، به برگزاركننده امانت دهند.

بر اساس این فراخوان، در بخش طراحی قلم فارسی، تنها «فونت» های دیجیتال با كاربری رایانه ای برای «متن» كه در كتاب های منتشر شده استفاده شده باشند پذیرفته می شود و تایپ فیس و طراحی حروف پیشنهادی، از موضوع دوسالانه خارج است.

گفتنی است،  آثار منتخب و برتر بخش مسابقه «سومین دوسالانه هنر طراحی كتاب» در كتاب «سومین دوسالانه ی نشان شیرازه» چاپ و به منتخبین، گواهی شركت و یك نسخه كتاب دوسالانه اهدا خواهد شد.

لازم به ذكر است كه شركت دادن كپی در دوسالانه ممنوع است و در هر زمان و هر مرحله از برگزاری دوسالانه كه برگزاركننده مطمئن شود «اثر» مصداق كپی است، علاوه بر حذف آن اثر، تمامی آثار شركت كننده را از رویداد خارج می كند و در صورتی كه احراز كپی بودن اثر پس از اهدای رتبه و جایزه باشد، برگزاركننده با انتشار خبر رسمی جایزه،  رتبه ی اهدایی را پس خواهد گرفت.همچنین، شكایت حقوقی صاحبان آثار كه اثرشان از سوی دیگری كپی شده باشد، متوجه برگزاركننده نیست و خانه ی كتاب هیچ مسئولیتی - جز حذف آن اثر و تمامی آثار شركت كننده از رویداد و پس گرفتن جایزه و رنبه اهدایی در صورت احراز كپی بودن اثر-در قبال چنین مواردی ندارد و تصمیم گیری در موارد گفته نشده و پیش بینی نشده با دبیر علمی و رئیس دوسالانه (مدیرعامل مؤسسه ی خانه ی كتاب) است.

در بخش نظری «ارائه ی مقاله» «سومین دو سالانه هنر طراحی كتاب» شامل برترین مقاله ی علمی و نظری با موضوع طراحی و گرافیك كتاب و تقدیر از پژوهشگران نظری حوزه ی طراحی كتاب و كتاب آرایی است.

بر اساس این فراخوان، محورهای بخش نظری باید همسو با اهداف دوسالانه ی هنر طراحی كتاب و بر اهمیت طراحی و خلاقانه ی تولید كتاب بر مبنای ارزش های «زیبایی» و «عملكرد» موضوع تحقیق و پژوهش قرار گیرد و شركت در این بخش برای عموم محققان، پژوهشگران، ناشران، هنرمندان و طراحان گرافیك آزاد است.

چكیده ی مقاله باید بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ كلمه به صورت تایپ شده در محیط Word باشد و در آن مسئله، پیكره و نمونه ی مطالعاتی، روش مطالعه و همچنین واژگان كلیدی مشخص شود و مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله از قبیل نام و نام خانوادگی، درجه ی علمی و شغل نویسنده، نشانی پستی و الكترونیكی و تلفن تماس در چكیده درج شود.

همچنین، مقالات ارسالی نباید قبلا در مجلات یا همایش های دیگر ارائه شده باشد و در صورت تأیید چكیده ی مقاله از نویسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقاله خود را جهت بررسی نهایی حداكثر تا تاریخ پنج آذر۱۳۹۷ از طریق پست الكترونیكی به دبیرخانه ی دوسالانه ارسال نمایند. تأیید طرح یا چكیده ی مقاله لزوما به معنای تأیید مقاله نخواهد بود.

گفتنی است، آثار منتخب و برتر بخش نظری در كتاب سومین دوسالانه ی نشان شیرازه چاپ و به منتخبین، گواهی شركت و یك نسخه كتاب دوسالانه اهدا خواهد شد.

همچنین، شكایت حقوقی صاحبان مقاله كه اثرشان از سوی دیگری كپی شده باشد، متوجه برگزاركننده نیست و خانه ی كتاب هیچ مسؤولیتی - جز حذف آن اثر و تمامی آثار شركت كننده را از رویداد - در قبال چنین مواردی ندارد و  تصمیم گیری در موارد گفته نشده و پیش بینی نشده با دبیر علمی و رئیس دوسالانه (مدیرعامل مؤسسه ی خانه ی كتاب) است.

  گفتنی است، مهلت ارسال آثار به «سومین دوسالانه ی هنر طراحی كتاب» در بخش مسابقه ی طراحی و گرافیك كتاب تا ۱۴ آبان ۱۳۹۷ است و علاقمندان می توانند چكیده ی مقالات خود را تا ۲ آبان ۱۳۹۷و اصل مقالات را تا ۷ آذرماه ۱۳۹۷ به دبیرخانه این جایزه ارسال كنند.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ی نشان شیرازه و مقررات شركت در دوسالانه به درگاه الكترونیكی shirazeaward.ir  مراجعه كنند یا با شماره ۶۶۹۶۶۱۵۶  تماس بگیرند.

دبیرخانه سومین دوسالانه هنر طراحی كتاب در تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر(جنوبی)، كوچه خواجه نصیرطوسی، شماره ی۲، طبقه دوم واقع است.

هیأت داوران بخش طراحی گرافیك پیكره و اجزای كتاب فرزاد ادیبی، علی ثابت، علی خورشیدپور، پژمان رحیمی زاده، مسعود سپهر، سیامك فیلی زاده و علی هاشمی شهركی است و  هیأت داوری بخش نظری «مقالات» یعقوب آژند، مسعود سپهر و مریم كهوند است و  نیكنام حسینی پور، مدیر عامل موسسه خانه كتاب ریاست سومین دوسالانه هنر طراحی كتاب را برعهده دارد و علی ثابت دبیر علمی این  دوره از جایزه است


نظرات کاربران

    نظر خود را درباره این مطلب، با دیگر بازدید کنندگان سایت به اشتراک بگذارید !

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *