كار گروه ويرايش و درست نويسي شهيد صدر
ارزيابي پژوهش هاي مكتوب، در حوزه جبهه مقاومت به مناسبت شهادت سردار سپهبد سليماني
ديدار معاون فرهنگي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي با وزير فرهنگ هند
نشست نقد و بررسي كتاب راهنمايي سرگشتگان برگردان دلالته الحائرين
مراسم اختتاميه دومين جايزه منطقه اي كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در هند

سخنراني مديرعامل خانه كتاب در آكادمي ادبي هند
بازديد معاون فرهنگي وزيرارشاد ومديرعامل خانه كتاب از موسسه نور در رايزني فرهنگي ايران در هند
حضور معاون فرهنگي وزير ارشاد و مديرعامل خانه كتاب درنشست شوراي تحقيقات فلسفي هند
برگزاري مراسم عزاداري شهادت سپهبد سليماني در هند با حضور هيات ايراني
ديدار معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مدير عامل خانه كتاب با ناشران هندي