نشست
رونمايي كتاب فاتح دل ها و دژها
بازديد معاون امورفرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از نمايشگاه دفاع مقدس
نقدو بررسي كتاب جنگ شهرها، تهران
نقد و بررسي كتاب دست هاي خالي پاهاي خونين

نشست سه شنبه هاي تكريم با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
نقد و بررسي كتاب دور از چشم صليب
بازديد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از نمايشگاه چهلمين سالگرد دفاع مقدس
نقد وبررسي كتاب از فيضيه تا الرشيد
نقد كتاب ممد يزدي