گرامي‌داشت استاد اسمعيل دميرچي، نويسنده و پيشكسوت چاپ و نشر
رونمايي و نقد و بررسي مجموعه « داستان هايي براي فكر كردن»
عصر كتاب (گرامي داشت سيد احمد وكيليان)
رونمايي از كتاب «مقالات همايش 170 سال كتابخواني با هزار و يك شب»
ميراث زبان فارسي در هند
مراسم سي و چهارمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و چهارمين دوره جايزه جهاني (2)

مراسم سي و چهارمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و چهارمين دوره جايزه جهاني (1)
نشست خبري و رونمايي از پوستر سي و چهارمين دوره جايزه كتاب سال ج.ا.ا
بازديد هيئت ايران‌شناسان روسي از موسسه خانه كتاب
نقد و بررسي كتاب «تالار قندريز»
نقد و بررسي مجموعه شعر طنز «فيضاً لَه»
تجليل از پيشكسوتان و خادمان نشر كتاب ( اهداي جوايز)