نشست دفتري از اشعار منتشر نشده نيما
نشست درآمدي بر اصول نوروميتولوژي
چهاردهمين نشست تاريخ شفاهي كتاب با حضور محمد رضا جعفري
نقد و بررسي كتاب «حقوق بشر و محيط‌ زيست؛ دورنماي فلسفي، نظري و حقوقي»
جلسه دوم گفتگو با محمدرضا ناجيان اصل در سيزدهمين نشست تاريخ شفاهي
نشست منتقدان كودك و نوجوان

دوازدهمين نشست از سلسله نشست‌هاي تاريخ شفاهي كتاب
نشست نقد و بررسي و رونمايي كتاب «ضربه‌هاي مغز و جمجمه»
مراسم بزرگداشت اولين سالگرد درگذشت مهديه الهي قمشه اي
يازدهمين نشست از سلسله نشست‌هاي تاريخ شفاهي كتاب
آيين رونمايي از كتاب «يادگار ماندگار» و تجليل از پيشكسوتان اهل قلم - بخش دهم
آيين رونمايي از كتاب «يادگار ماندگار» و تجليل از پيشكسوتان اهل قلم - بخش نهم