نخستين نشست هم انديشي با ناشران الكترونيك
نشست نقد و بررسي كتاب اخضر احمر
بازديد معاون كتابخانه ملي ايران از خانه كتاب
امضاي تفاهم نامه ميان خانه كتاب و موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
ميهمانان غرفه خانه كتاب در دهمين روز از نمايشگاه كتاب 31

ميهمانان غرفه خانه كتاب در نهمين روز نمايشگاه كتاب  31 (بخش 2)
حضور پروفسور رشدي راشد در سالن كارنامه نشر نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در نهمين روز نمايشگاه كتاب 31
بازديد مدير عامل خانه كتاب از غرفه كتابخانه ملي در نمايشگاه كتاب 31
ميهمانان غرفه خانه كتاب در هشتمين روز از نمايشگاه كتاب 31( بخش دوم)