معرفي و بررسي كتاب فرهنگ مردم در سراي اهل قلم
دومين نشست اعضاي ستاد برگزاري بيست و ششمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران
نشست خبري سومين همايش دوسالانه ادبيات كودك و مطالعات كودكي با عنوان
جلسه هيات علمي سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال
نشست زندگي و زمانه حافظ در سراي اهل قلم

بررسي كتاب نظام آموزشي و ساختن ايران مدرن در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب فرهنگ نويسي براي زبان فارسي
مراسم تكريم و معارفه معاون فرهنگي موسسه خانه كتاب
جلسه داوري مسابقه كارتون و كاريكاتور كتاب در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب