افتتاح چهلمين كتابفروشي پايتخت كتاب ايران
بازديد معاون فرهنگي وزير ارشاد از سومين كتابخانه تخصصي تفسير و علوم قرآني در يزد
نواختن زنگ دانايي در مدرسه
حضور معاون فرهنگي وزير ارشاد بر سر مزار آيت الله صدوقي در يزد
شب كتاب و سينما با تقدير از

تجديد ميثاق اهالي كتاب و اعضاي ستاد برگزاري هفته كتاب با آرمان هاي حضرت امام خميني (ره)
نقد و بررسي نشست
بازديد اشرف بروجردي رئيس كتابخانه ملي از خانه كتاب و افتتاح  سراي تازه هاي كتاب
نشست خبري بيست و هفتمين دوره كتاب جمهوري اسلامي ايران
دومين نشست اعضاء ستاد برگزاري بيست و هفتمين دوره هفته كتاب